Kontakt

BRAŇANY V POHYBU sportovní a kulturní spolek

Informace o spolku

Název : Braňany v pohybu sportovní a kulturní spolek

Sídlo : Braňany čp. 200, Braňany, 435 22

vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 6595

IČO: 22721177

Č. účtu: 2702400411/2010

Web : brananyvpohybu.cz

E-mail : info@brananyvpohybu.cz

Stanovy spolku: Stanovy

Telefonický Kontakt:

Informace k členským příspěvkům:

Vybrané finanční prostředky budou použity na zaplacení pronájmu užitých ploch a pro potřeby jednotlivých kroužků (např. fotbalové míče, pinčesové pálky, …).

Členský příspěvek byl stanoven na částku 100,- Kč měsíčně.

Platí se za členství v každém oddílu.

Při platbě převodem na účet spolku je možné jej hradit měsíčně.

Při platbě v hotovosti je nutné jej uhradit min. na 6 měsíců.

Číslo účtu spolku : 2702400411/2010.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a oddíl

člena, za kterého příspěvek hradíte.

Prosíme, platby provádějte do 20 dne v měsíci. Podrobné info Vám sdělí vedoucí daného kroužku 

😉

 Děkujeme.