Sportovní a kulturní spolek Braňany v POHYBU

Pro zdraví dítěte je velmi důležitá pohybová a sportovní aktivita. V předškolním věku se kvalita pohybů zvyšuje, dítě se učí i složitější pohyby, jako je např. překážkový běh, kopaná. Je potřeba dětem umožnit dostatek spontánního pohybu venku, překonávání překážek, her s ostatními dětmi, dodávat mu odvahu, povzbuzovat jej. A právě proto jsme do naší nabídky volnočasových aktivit zahrnuli všestranný pohybový a fotbalový kroužek.
Ve školním věku pokračuje vysoká potřeba pohybu, dítě potřebuje věnovat pohybu stejný čas, jaký stráví ve škole. V tomto období je možné postupně začínat se sportovním tréninkem, rozvíjí se mrštnost a obratnost. Stále je velmi důležité udržovat zejména obratnost a celkovou pohyblivost. I ve starším školním věku je potřeba udržovat a podporovat pohybovou aktivitu. Proto pro starší děti nabízíme kroužek stolního tenisu, fotbalu a orientálních tanců.
V poslední řadě nesmíme zapomenout na dospělé a jejich oddechový čas. Do naší nabídky jsme zařadili kroužek keramiky, který je určen pouze pro dospělé a jejich oddechový čas.